Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı Yüzde 25 Oldu

09.12.2021 10:40

2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211209-8.pdf

Sosyal Medya